Wasanaethau:

Diogeledd Set Ffilm

Mae Altor Security yn darparu gwasanaethau diogeledd o fewn y sector Ffilm a Digwyddiadau. Mae ein timau diogeledd set ffilm yn gweithio’n barhaus ledled y DU. Rydym wedi darparu timau diogeledd ar gyfer amrediad eang o Ffilmiau, Hysbysebion a Digwyddiadau. Ein nod yw darparu’r gwasanaeth gorau oll am eich cyllideb.

Ymgynghorwyr Diogeledd ar gyfer Cynyrchiadau

Yn gyffredinol mae ein hymgynghorwyr cynhyrchiad ffilm yn dod o gefndir Milwrol ac mae ganddynt amrediad eang o brofiad diogeledd sy’n cynnwys unrhyw beth o weithrediadau diogeledd arfog risg-uchel i ddiogelu artistiaid cerddoriaeth â phroffil uchel. Gallwn  alw ar nifer o ymgynghorwyr diogeledd sy’n barod i adleoli i ardaloedd risg-uchel i baratoi ar gyfer cyrhaeddiad eich criw a chast. Yn ddiweddar rydym wedi adleoli ymgynghorwyr i Ogledd Affrica, Yr Emiraethau Arabaidd Unedig ac Asia.

Cysylltwch â ni  os oes arnoch angen ein cymorth neu os ydych eisiau siarad trwy fater a chael ychydig o gyngor. Rydym bob amser yn fodlon derbyn galwad a darparu cyngor ar gyllidebau a gofynion a chudd-wybodaeth mewn gwledydd penodol.

Diogeledd Set Ffilm
 • Diogeledd Set a Chanolfan Uned
 • Gweithlu Par/Taro
 • Rheoli Uned
 • Cymorth â Lleoliadau
 • 4×4’s a Gyrwyr
Diogeledd Stiwdio Ffilm
Yn ddiweddar rydym wedi cymryd Stiwdios Rhyngwladol y Ddraig drosodd yng Nghymru. Fel rhan o’n gwasanaethau stiwdio gallwn ni ddarparu’r cymorth dilynol:

 • Asesiad Risg Diogeledd ac Arolwg Safle llawn o’r Stiwdio neu Ofod Adeilad
 • Rheolaeth Mynediad a Phatrolau Diogeledd a fonitrir 24 awr yn defnyddio systemau adrodd patrôl gwarchod
 • Rheolaeth Systemau Diogeledd a Diogelwch (Larymau, CCTV a Rheolaeth Mynediad)
 • Darparu Rheolaeth Mynediad a Rheolaeth Parcio trwy gydol y safle

Yn Stiwdios y Ddraig rydym wedi cynyddu effeithlonrwydd y safle’n fawr trwy:

 • Ddarparu tîm proffesiynol wrth y fynedfa i sicrhau fod y criw yn cael eu nodi’n gyflym heb gael eu rhwystro gan gyraeddiadau newydd
 • Darparu rheolaeth parcio i sicrhau fod criw yn cael eu harwain yn gyflym i leodd parcio sydd ar gael ac yn cael eu cyfeirio at y man ffilmio
 • Cynorthwyo’r tîm AD gyda threfnu pobl a chloi i ffwrdd

Ffoniwch ni os ydych chi’n ystyried rhentu Gofod Adeilad neu Stiwdio ac os oes arnoch angen help neu gyngor.

Altor Security @ Dragon Studios Pencoed
Ymgynghorwyr Diogeledd
 • Asesiadau Risg/Cudd-wybodaeth cyn teithio
 • Cydgysylltu â llysgenadaethau a heddlu lleol
 • Dadansoddi dogfennaeth gynllunio ar gyfer lleoliadau a gwestai
 • Creu a pharatoi cynlluniau gwagio mewn argyfwngPersonél Profiadol Cyn-filwrol yn barod i adleoli
Rheoli Traffig
 • Rheoli Traffig
 • Tîm Profiadol
 • Rheoli Maes Parcio
 • Cadw Ffyrdd
 • Arwyddo Ffyrdd â Chonau
Diogeledd Digwyddiad
 • Dangosiadau Cyntaf Ffilmiau
 • Gwyliau Cerddoriaeth
 • Ôl-bartïon
 • Digwyddiadau Lansio
 • Digwyddiadau Cast a Chriw
 • Dathliadau Tymhorol
Share This