Swyddfa Llundain

Llundain: 66 Charlotte Street, Llundain, W1T 4QE

Swyddfa Cymru

Cymru: Tŵr y Brifddinas, Ffordd y Brodyr Llwyd, Caerdydd, CF10 3AZ

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael cyflogaeth gydag Altor cynhwyswch eich rhif SIA gydag unrhyw ohebiaeth.

Cysylltwch

Rhagor o Wybodaeth

Mae Altor Security yn gwmni diogeledd a berchnogir yn breifat sy’n gweithio o fewn y diwydiant adloniant. Rydym yn darparu:

  • Cyflenwadau o warchodwyr diogeledd a llafur cyffredinol ar gyfer cynyrchiadau Ffilm a Theledu
  • Ymgynghorwyr Diogeledd ar gyfer cynyrchiadau tramor (Cynllunio Digwyddiad ac Asesiadau Risg)
  • Rheoli Uned
  • Rheoli Traffig

Prif Swyddfa: 66 Charlotte Street, Llundain, W1T 4QE 

Swyddfa Cymru:  Tŵr y Brifddinas, Ffordd y Brodyr Llwyd, Caerdydd, CF10 3AZ 

Ffôn: 0203 824 2424 neu Perry yn uniongyrchol ar 07890 473632z

Oriau Busnes: Rydym ar gael i gynorthwyo 24 awr y dydd

Share This