YNGLŶN Â ALTOR

Pwy ydym ni?

ALTOR GWASANAETHAU

Yr hyn rydym yn ei wneud?

CYSYLLTWCH Â ALTOR

Cysylltwch â ni?

GWEITHIO GYDA ALTOR

Rydym yn recriwtio?

Mae Altor Security yn un o’r prif Gwmnïau Diogeledd Ffilm yn y DU. Ar hyn o bryd rydym yn ehangu gweithrediadau ledled y DU gyda swyddfeydd newydd yng Nghaerdydd a swyddfeydd yn Sussex a Dorset yn y dyfodol agos. Rydym yn darparu Diogeledd Set Ffilm a Stiwdio, Rheolaeth Ffyrdd a Thrafnidiaeth, Ymgynghorwyr Diogeledd a Diogeledd a Rheolaeth ar gyfer Digwyddiadau.

Mae ein timau Diogeledd Set Ffilm yn gweithredu ledled y DU gan ddarparu cymorth i bob math o gynhyrchiad ffilm.

Mae Altor yn darparu pob agwedd ar sicrwydd diogeledd yn Stiwdios Rhyngwladol y Ddraig yn Ne Cymru.

Mae ymgynghorwyr Altor Security yn teithio o gwmpas y byd yn asesu’r bygythiad i gynyrchiadau tra’u bod tramor ac yn cynghori ar fesurau rheoli i ddiogelu Cast a Chriw.

Gellir gweld rhestr lawn o’n gwasanaethau ar ein tudalen gwasanaethau.

Edrychwn ymlaen at eich cynorthwyo gyda’ch cynhyrchiad nesaf; byddwch gystal â ffonio os oes arnoch angen unrhyw gymorth neu os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch cyllidebau, gweithdrefnau neu gyngor cyffredinol.

Os hoffech gael gwybod am y gwaith rydym yn ei wneud dilynwch ni ar ein tudalennau Facebook, Linkedin neu Google+ gan ddefnyddio’r eiconau ar y dudalen hon.

Perry Cumber
Cyfarwyddwr
Altor Security Cyf

Share This